Parkeerverbod(zone) in Geerpark? - Geerpark
Verkoop 42 nul-op-de-meter woningen Nieuwe Morgen fase II gestart
8 juni 2023
Update verkoop Morgenstond
26 juni 2023

Parkeerverbod(zone) in Geerpark?

(Fout)Parkeren in Geerpark is al enkele jaren een veelbesproken onderwerp tussen bewoners, Buurt Bestuurt en de gemeente. Een parkeerverbod(zone) is vaker ter sprake gekomen als mogelijke oplossing. Zo’n verbod heeft voordelen, maar ook nadelen. Een goede afweging is dus op zijn plaats. We zetten voor je op een rij hoe we dat hebben gedaan. Voor nu is het besluit genomen om geen parkeerverbod(zone) in te stellen. We bekijken dit opnieuw als Geerpark in zijn geheel is ontwikkeld.

In Geerpark kun je heerlijk genieten van de natuur. Dat wil je ook veilig kunnen doen. En je wilt er liefst zonder ergernis kunnen wonen. Ondanks dat het nu niet verboden is, is het niet de bedoeling dat er in de berm of op de rijbaan wordt geparkeerd. We willen het straatbeeld vrijhouden van parkeren en dat de straten goed bereikbaar zijn voor de vuilophaaldienst, ambulance en brandweer. Hoe vervelend is het als dat niet gebeurt! We snappen de klachten hierover goed. Sommige bewoners vragen dan om een parkeerverbod(zone). In juli 2021 kon je een enquête van Buurt Bestuurt en de gemeente invullen met de vraag of je dit graag wilt of niet. Dat houdt in dat je niet buiten de parkeervakken mag parkeren. De uitkomst van het parkeeronderzoek was waardevol. Veel bewoners vroegen zich af of er wel voldoende parkeerplaatsen in de wijk zijn. Waarbij ook diverse bewoners aangaven dat er veel buiten de vakken wordt geparkeerd en dat er juist wél genoeg parkeervakken zijn. Om een besluit te kunnen nemen over het wel of niet invoeren van een parkeerverbodszone in de wijk hebben we dit verder onderzocht. De conclusie was dat er voldoende parkeergelegenheid is, op acceptabele loopafstand. Het zit ‘m dus vooral in gedrag. Samen met Buurt Bestuurt hebben we het parkeren in de parkeerkoffers opnieuw onder de aandacht gebracht. Met een flyeractie waarbij (fout)parkeerders een briefje onder de ruitenwisser aantroffen. Daarnaast is eind vorig jaar nog zes keer gecontroleerd waar er buiten de vakken werd geparkeerd.

Voor nu is er niet voldoende reden om voor een parkeerverbod(zone) te kiezen. Omdat het gedrag hier een groter punt is dan de parkeercapaciteit blijven wij voorstander van goede communicatie hierover tussen bewoners. Een veilige, leefbare en prettige leefomgeving creëer je samen. Daarbij speelt mee dat als we hier wel voor gaan, het moet gebeuren voor het gehele Geerpark. Anders kan dit leiden tot onduidelijkheid en onenigheid over welke regels waar gelden, dat is niet wenselijk. Het overgrote deel van de bewoners parkeert daarnaast keurig en krijgt dan ook te maken met de nadelen van een parkeerverbod. Denk aan boetes die visite riskeert. Uiteraard blijven we het parkeergedrag in Geerpark volgen en hierover met Buurt Bestuurt in gesprek. Ook zullen we in de gebieden die nu woonrijp gemaakt worden een flyeractie houden.