Verkoop Tot Morgen en Nieuwe Morgen aan Geerpark B.V. - Geerpark
In gesprek over bewonersonderzoek op 2 oktober
13 september 2019
‘SAMENBOUWEN.IN Geerpark’ zet stappen richting start bouw
17 september 2019

Verkoop Tot Morgen en Nieuwe Morgen aan Geerpark B.V.

De gemeente en Woonveste hebben de gronden van de nieuwe deelgebieden Tot Morgen en Nieuwe Morgen verkocht aan Geerpark B.V voor de ontwikkeling van nieuwe woningen. Op dinsdag 17 september zijn de handtekeningen gezet onder de koopovereenkomst, waarmee de ontwikkeling en realisatie van 154 projectmatige woningen geregeld wordt.

Hendriks Coppelmans en Janssen de Jong hebben in 2016 de handen ineen geslagen om als Geerpark B.V. deelgebied Goede Morgen te ontwikkelen en te bouwen. Met het aangaan van de koopovereenkomst voor de projectmatige woningen in Tot Morgen en Nieuwe Morgen kunnen zij hun samenwerking de komende jaren voortzetten. De huidige plannen bevatten 38 tweekappers, 90 tussen- en hoekwoningen, 12 beneden- en bovenwoningen, 10 rug-aan-rug woningen en 4 patiowoningen. Ook onderzoekt Geerpark B.V. de mogelijkheid voor de bouw van goedkope koopappartementen in de noordelijke punt van Nieuwe Morgen. Daarnaast bieden de nieuwe fasen ruimte aan sociale huurwoningen voor Woonveste en vrije kavels die via de Kavelwinkel verkocht zullen worden.

Kwaliteit
Alle projectmatige woningen in deze nieuwe fasen NOM (nul-op-de-meter). Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het verkavelingsplan het behoud van de bomenrij (‘Geer’) ten westen van Nieuwe Morgen, aangezien het om een beeldbepalend element in de wijk gaat. Het verkavelingsplan is nog niet uitgewerkt tot een definitief inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Dit wordt per deelfase gedaan.

Tijdspad
Met de overeenkomst komt er voorzichtig zicht op de afronding van het totale project Geerpark. De fasen ten noorden van het park worden in vijf deelfasen ontwikkeld. Gestart wordt met Tot Morgen. Vervolgens komt Nieuwe Morgen van zuid naar noord aan bod. Naar verwachting start Geerpark B.V. in het voorjaar van 2020 met de verkoop van de eerste woningen in Tot Morgen, start de bouw in 2021 en wordt het totale project eind 2026 afgerond

Informatieavond
Op donderdag 26 september is er van 18.30 tot 20.00 uur in Morgenland een inloopbijeenkomst. Op deze avond wordt de koopovereenkomst met Geerpark BV & het besluit van het college van 17 september jl. nader toegelicht. Ook schetsen wij dan de planning. We staan aan het begin van de ontwikkeling van deze nieuwe fasen. Dat betekent dat er verschillende zaken nog nader uitgewerkt gaan worden, zoals de inrichting van de openbare ruimte. Ook moet er nog een uitwerkingsplan (uitwerking van het bestemmingsplan) worden opgesteld en is er nog geen verkoopinformatie beschikbaar.