Vervanging drempel door overlast bij Hof van Morgen - Geerpark
Bouwverkeer en overlast Tot Morgen fase 1
12 februari 2021
Wegafsluiting straat ‘Geerpark’
19 februari 2021

Vervanging drempel door overlast bij Hof van Morgen

In 2017/2018 heeft de gemeente een aantal drempeltjes aangelegd in de bouwstraat rondom het park om de snelheid op deze bouwstraat af te laten nemen en daarmee de verkeersveiligheid te bevorderen. Dit naar aanleiding van klachten van bewoners over de snelheid op deze bouwstraat. De keerzijde hiervan blijkt te zijn dat op 1 locatie (aan de oostzijde van het park) dit drempeltje voor overlast zorgt voor de aanwonenden vanwege trillingen. De gemeente is daarom voornemens om deze drempel te verwijderen en hiervoor in de plaats een andere tijdelijke maatregel te nemen. Samen met Buurt Bestuurt Geerpark gaan we kijken welke maatregel dat kan zijn. We hopen op korte termijn over te kunnen gaan tot het vervangen van het drempeltje en jullie hier verder over te kunnen informeren.