Vragen van en antwoorden aan inwoners van Geerpark - Geerpark
Welkom Rick!
5 oktober 2022
Onderhoud houtwallen nabij Geerpark
24 oktober 2022

Vragen van en antwoorden aan inwoners van Geerpark

In september kreeg de gemeente een brief van diverse bewoners uit de wijk Geerpark. Hierin stonden vragen over een aantal onderwerpen. Op 12 september bespraken wij deze brief met twee bewoners van Geerpark  en is de stand van zaken van verschillende onderwerpen toegelicht. Deze brief delen wij graag met alle inwoners van Geerpark en is via deze link in te zien.