Onderhoud houtwallen nabij Geerpark - Geerpark
Vragen van en antwoorden aan inwoners van Geerpark
5 oktober 2022
College stelt uitwerkingsplan Morgenstond (deelgebied 3b) vast
28 oktober 2022

Onderhoud houtwallen nabij Geerpark

Tussen het sportpark en Geerpark (aan de oostzijde van het gebied) en aan de westzijde van het plan staan houtwallen. Jaarlijks vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan deze houtwallen. Volgende week wordt weer circa 1/3 deel van deze houtwallen gesnoeid. De houtwallen wordt onderhouden door jaarlijks telkens 1/3 deel ervan te snoeien. De aanblik verandert door het onderhoud wel tijdelijk, omdat de houtwal weer aan moet groeien.