Blauwalg in Vlijmen en Geerpark - Geerpark
Bouwrijp maken 2e fase Goede Morgen
17 augustus 2017
Loop je (weer) mee door Geerpark op 8 september?
1 september 2017

Blauwalg in Vlijmen en Geerpark

Waterschap Aa en Maas heeft blauwalgen trof vorige week blauwalg aan in de vijvers in het Geerpark.  Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseert het waterschap om contact met water van deze plas te vermijden. De gemeente Heusden heeft waarschuwingsborden geplaatst en waterschap Aa en Maas houdt de situatie in de gaten.

Schadelijk voor mens en dier
Als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen, spreken we van ‘blauwalgenbloei’. De aangetroffen blauwalgen kunnen dan giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden.

Wat doen het waterschap en de gemeente
Blauwalgen in het water zijn een hardnekkig probleem. Wanneer de zonintensiteit afneemt en het water weer afkoelt door bijvoorbeeld regen of het seizoen, vermindert de hoeveelheid blauwalg. Om te voorkomen dat er later weer blauwalgen komen kan het waterschap en/of de gemeente proberen de hoeveelheid voedingsstoffen in het water te verminderen. Ook door doorstroming te creëren draagt vaak bij aan een mindere belasting van het water met voedingsstoffen en het voorkomen van een explosieve groei van algen.

In geval van het Geerpark is een inrichtingsplan gemaakt waarbij de nieuw gegraven vijvers de komende jaren met elkaar verbonden worden en samen een waterslinger vormen die – indien nodig – kan worden doorgespoeld. Zo streven we in de toekomst naar voldoende waterverversing om de kans op algenbloei te minimaliseren. De vijvers waar blauwalg is aangetroffen, zijn recent aangelegd en er mist nog oeverbegroeiing en daarmee is er nog geen stabiel ecosysteem. Dat maakt dat deze vijvers – zeker door het stilstaande water en de hoge watertemperatuur – momenteel erg gevoelig zijn voor algenbloei. De doelstelling is om volgend jaar de noordelijke waterslinger te realiseren zodat in Geerpark het hele watersysteem gaat functioneren. Wanneer de noordelijke waterslinger gereed is komt er dan ook doorstroming en verkoeling in het gehele plangebied.

Voor volgend jaar is ook de waterkwaliteitsmetingen voor Geerpark en Vlijmen in de monitoringsprogramma opgenomen. Om te blijven volgen wat de waterkwaliteit doet in de reeds gerealiseerde delen van het waterstructuurplan.

Advies aan omwonenden en gebruikers
Om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren doen we ook een beroep op u! De belangrijkste oorzaak van blauwalgen is een teveel aan voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water. Beperk het voeren van de eenden en het poepen van de honden nabij het water. Zo kunt u bijdragen aan een gezonder en mooier water.