Bouwrijp maken 2e fase Goede Morgen - Geerpark
Lopende acties en ontwikkelingen in Geerpark
28 juli 2017
Blauwalg in Vlijmen en Geerpark
1 september 2017

Bouwrijp maken 2e fase Goede Morgen

Vanaf 21 augustus wordt er gestart met het bouwrijp maken van de 2e fase van Goede Morgen in Geerpark. Deze fase is gelegen tussen de 1e fase van Goede Morgen en het Park met een uitloper onderlangs het Hof van Morgen naar de Priemsteeg. Er wordt gestart met het benodigde grondwerk en de aanleg van de riolering. Vervolgens worden de nutsvoorzieningen en de bouwwegen aangelegd. Deze werkzaamheden zullen begin 2018 gereed zijn. Tevens zal tijdens het bouwrijp maken van de 2e fase van Goede Morgen de zuidelijke waterslinger verder worden aangelegd.