Lopende acties en ontwikkelingen in Geerpark - Geerpark
Bouw fase 1 Goede Morgen dit najaar van start
17 juli 2017
Bouwrijp maken 2e fase Goede Morgen
17 augustus 2017

Lopende acties en ontwikkelingen in Geerpark

Vorige week donderdag was een deel van team Geerpark in de wijk. Een mooie gelegenheid voor bewoners en omwonenden om hun vragen te stellen. Maar ook via andere kanalen raken we met elkaar in gesprek, over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld onkruid, op orde maken van de openbare ruimte en verkeer en veiligheid. Verschillende acties zijn uitgezet. Hierbij een korte update:

  • Afgelopen maandag is de aannemer gestart met maaien en is inmiddels klaar. Op een kleine stukje achter Mol nr. 5 na. Dit volgt snel.
  • De draadalg uit de waterslinger verwijderd.
  • Het mos op de stoepen in de wijk wordt zo snel al mogelijk verwijderd. Hiervoor is het echter nodig dat het een aantal dagen droog is. Hopelijk is het snel weer ‘echt’ zomer.
  • De opmerkingen over de hondenpoep zijn door de gemeente opgepakt en er worden nu enkele optie onderzocht (zoals een container en een uitlaatveld). Tijdens de bijeenkomst op 30 augustus wordt er meer verteld en gevraagd naar jullie idee over de oplossingen.
  • Momenteel wordt er gekeken naar maatregelen om de snelheid in de wijk te verminderen. Zonder dat het bouwverkeer hier last van heeft (door bijvoorbeeld wegen af te sluiten). Dit krijg na de zomervakantie snel vervolg.
  • Dan wordt de ontwikkelaar van Goede Morgen ook gevraagd naar de route van het bouwverkeer. Om te zorgen dat zij zoveel mogelijk rekening houden met bestaande woningen.
  • Ook waren er bewoners met een aantal specifieke vragen en opmerkingen. In 1-op-1 gesprekken hebben we met hen gekeken naar passende oplossingen.
  • Uit de bestaande woonwijk Vijfhoeven ontving de gemeente verschillende reacties op de voorgestelde maatregelen voor de Priemsteeg. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente contact gehad met enkele bewoners. In september wordt het draagvlak voor de maatregelen breder bekeken. Bij voldoende draagvlak worden de maatregelen uitgevoerd.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur gerust een mail naar info@heusden.nl met je contactgegevens, of stuur ons een privé bericht op onze Facebookpagina. Dan neemt de persoon die jou het snelst kan helpen contact met je op.