College stelt uitwerkingsplan Morgenstond (deelgebied 3b) vast - Geerpark
Onderhoud houtwallen nabij Geerpark
24 oktober 2022
Onthulling verkeersborden 30km/uur
23 november 2022

College stelt uitwerkingsplan Morgenstond (deelgebied 3b) vast

Afgelopen dinsdag, 25 oktober, heeft het college het uitwerkingsplan vastgesteld voor deelgebied 3b, Morgenstond, in Geerpark. Op 12 april stemde het college al in met het ontwerp van dit plan. Het uitwerkingsplan maakt de bouw van maximaal 25 woningen mogelijk. Het plan lag vanaf 21 april zes weken ter inzage. We hebben hierover gecommuniceerd via onder andere de website. Er zijn in totaal vier zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten het uitwerkingsplan ongewijzigd vast te stellen. Hier lees je het collegebesluit en de zienswijzen.

Het plan ligt vanaf 3 november 2022 zes weken ter inzage en in die periode kan beroep worden ingediend.
We zijn met Kalliste nog in gesprek over het definitief stedenbouwkundig plan, waarbij wij aandacht blijven vragen voor onder andere de invulling van het groen.