Inrichting binnenhof Hof van Morgen - Geerpark
Droomplek voor zelfbouwers in Morgenzon Geerpark
31 maart 2017
Denk mee over het nieuwe Laarzenpad
6 april 2017

Inrichting binnenhof Hof van Morgen

Eind 2016 hebben verschillende omwonenden en (toekomstige) bewoners van Geerpark meegedacht over de inrichting van de binnenhof in Hof van Morgen. Er kon worden aangegeven hoe je het hofje graag wilt gebruiken en inrichten. Al schetsend hebben de aanwezigen zo samen richting gegeven aan de verdere invulling ervan. De drie groepen hebben hun ideeën aan elkaar gepresenteerd. Het was mooi om te zien dat deze heel dicht bij elkaar lagen! Veel groen, met ruimte voor ontmoeting en spelen. Daniëlle Hulsebos is aan de slag gegaan met de uitkomsten. Geïnspireerd door de ideeën heeft zij de schets verder ingevuld. Hier kan je zien hoe het is geworden.

Heb je nog niet meegedacht, maar wil je dit wel graag doen bij het vervolg? Dat kan. Wij nodigen jullie eind 2017/begin 2018 opnieuw uit om deze schets verder aan te vullen met zit- en speelelementen. Daarna maken wij het ontwerp samen definitief.

Uitvoering
Waarom werken wij het niet eerder verder uit? Dat heeft te maken met de totale planning voor Hof van Morgen. Wij willen hiermee wachten totdat alle bewoners van Hof van Morgen (dus ook voor de huurwoningen) bekend zijn. Daarnaast kunnen we de ideeën voor het binnenhof ook pas gaan uitvoeren, als de wijk definitief is ingericht (woonrijp gemaakt). En daarvoor moeten eerst de huurwoningen zijn gebouwd. Wooncorporatie Woonveste heeft verschillende partijen uitgenodigd om een prijs voor deze bouw uit te brengen. Volgende week kan met de selectie worden gestart. Daarna wordt er een contract getekend. In de tweede helft van dit jaar worden de huurwoningen vervolgens gebouwd. Ze zullen dan in 2018 opgeleverd worden. Daarna kan de definitieve verharding worden gelegd en volgt de inrichting van het binnenhof.

Tussendoor
In de tussentijd zorgen wij ervoor dat de bouwstraten en de bermen er zo netjes mogelijk bij liggen, zodat je zo min mogelijk hinder ondervindt van de wijk in aanbouw. Mocht je toch overlast ervaren, of iets met ons willen delen, dan horen wij het graag.