Rotonde Abt van Engelenlaan, Nieuwkuijk - Geerpark
Bouw gestart in Nieuwe Morgen Geerpark
2 februari 2023
22 maart: start verkoop woningen in Morgenstond, Geerpark
3 maart 2023

Rotonde Abt van Engelenlaan, Nieuwkuijk

3D weergave van de toekomstige rotonde

3D weergave van de toekomstige rotonde

Op de kruising van de doorgaande weg Abt van Engelenlaan, Hoogpoort en de Mortelweg komt een rotonde. Deze rotonde zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer op de aansluitende wegen en een grotere verkeersveiligheid.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het ontwerp is klaar. Voordat de rotonde er kan komen, moeten eerst kabels en leidingen worden verlegd. Ook moet er een goede waterafvoer mogelijk blijven van bestaande watergangen. We voeren de werkzaamheden in stappen uit.Op de planning staat om in de eerste helft van 2023 de watergang en de kabels en leidingen te verleggen. We verwachten dat de rotonde na de bouwvakantie kan worden aangelegd. Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer door een bypass om de te realiseren rotonde heen geleid. Door deze bypass wordt het fietsverkeer van de Mortelweg dan tijdelijk omgeleid via de Wolput.

Planning werkzaamheden realisatie Rotonde Abt van Engelenlaan
Stap 1: Tijdelijke duikers en grondwerk nustpartijen (inclusief tijdelijke bypass)
Stap 2: Verleggen kabels en leidingen
Stap 3: Aanleg rotonde (inclusief grote bypass)

Stap 1: februari t/m maart:
In week 8 (de week van carnaval) start de aannemer met stap 1.
Deze werkzaamheden bestaan uit het vergraven van de watergang naast de Mortelweg en deze met tijdelijke duikers te verbinden met de waterpartij aan de westzijde van de Abt van Engelenlaan. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken komt er ter plaatse een tijdelijke bypass voor het doorgaande verkeer. Daarnaast wordt het grondwerk klaargelegd voor de nuts en databedrijven.
Tijdens deze werkzaamheden en ten tijde van deze bypass (circa 4 weken) blijft alles bereikbaar voor doorgaand verkeer. De Hoogpoort is echter alleen bereikbaar vanaf en richting het noorden/Tuinbouwweg. Dit heeft te maken met de beperkte ruimte ter plaatse. Na deze werkzaamheden wordt deze bypass weer verwijderd.
Voor de veiligheid van de fietser kan het fietsverkeer tijdens deze werkzaamheden geen gebruik maken van het zuidelijke gedeelte van de Abt van Engelenlaan tussen Hoogpoort en de Wolput ter hoogte van het viaduct over de A59. Het fietsverkeer wordt omgeleid via Mortelweg en Wolput en vice versa.

Stap 2: april t/m juli:
Begin april starten de nutsbedrijven met stap 2. De nutsbedrijven verleggen hun kabels en leidingen. Daarnaast wordt een hogedruk gasboring gerealiseerd en wordt er een nieuwe trafo geplaatst. Deze werkzaamheden duren tot circa eind juli. De nutspartijen nemen de nodige verkeersmaatregelen die de bereikbaarheid en de veiligheid gedurende het werk waarborgen. Op het moment dat hier meer informatie over bekend is zullen we deze hier plaatsen.

Update maart 2023: Het verleggen van kabels en leidingen vindt plaats in de periode van april tot eind juli. Als eerste gaan de nutsbedrijven (Enexis en Brabantwater) hun kabels en leidingen verleggen in de periode van april tot begin juli. De databedrijven gaan in de maand juli hun kabels en leidingen verleggen. Lees hier meer over de geplande werkzaamheden die door de nutsbedrijven in 6 fasen wordt uitgevoerd.

Fase 1:  Week 14 t/m week 15 (begin – half april)
Locatie:          Ten zuidwesten van de nieuwe rotonde
Omleiding:     Geen omleiding

Fase 2: Week 16 t/m week 17 (half april – eind april)
Locatie:          Ten zuidoosten van de nieuwe rotonde
Omleiding:     Omleiding voor de fiets:  fietsverkeer vanaf het zuiden wordt omgeleid via Wolput en Mortelweg.

Fase 3: Week 18 t/m week 21 (begin mei – eind mei)
Locatie:          Ten noordwesten van de nieuwe rotonde
Omleiding:     Geen omleiding

Fase 4: (Gestuurde boring: Boren en monteren buis) Week 22 t/m week 23 (eind mei – half juni)
Locatie:          Ten noordwesten van de nieuwe rotonde
Omleiding:     Omleiding voor de fiets: Het fietsverkeer vanuit het noorden en het zuiden wordt omgeleid via Tuinbouwweg, Geerpark, Mortelweg en Wolput en in omgekeerde richting. Bedrijventerrein ’t Hoog en het crematorium zijn wel met de fiets vanaf het noorden bereikbaar.

LET OP: Op vrijdag 2 juni wordt de gemonteerde buis door het boorgat getrokken. Op deze dag is er 1 rijbaan beschikbaar op de Abt van Engelenlaan tussen de inrit van het crematorium en de Mortelweg en wordt het verkeer geregeld met verkeersregelaars. Er is die dag verkeershinder te verwachten!

Fase 5: Maandag 12 juni: Week 24 (1 dag)
Locatie:          Mortelweg
Omleiding:     Geen omleiding (buiten de spits met halve rijbaan afzetting)

Fase 6: (Kabel leggen tot Geerpark) Week 24 t/m week 27 (half juni – begin juli)
Locatie:          Mortelweg
Omleiding:     1 à 2 dagen omleiding voor het gemotoriseerd verkeer vanuit het Geerpark richting Abt van Engelenlaan. Het verkeer wordt omgeleid via de Tuinbouwweg

Afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat de aangegeven perioden in deze planning iets langer of korter duren.

Stap 3: 4e kwartaal 2023 t/m 1e kwartaal 2024:
In het 4e kwartaal dit jaar start de aannemer met stap 3. De aannemer die de rotonde gaat aanleggen krijgt de opdracht mee om alles bereikbaar te houden voor doorgaand verkeer. Hiervoor wordt in ieder geval wederom een bypass aangelegd. Tevens verwachten we dat er een aantal weekend afsluitingen nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Op het moment dat hier meer informatie over bekend is zullen we deze hier plaatsen. De laatste update (21 december 2023) met de werkzaamheden lees je hier.