Wandel 10-10 mee met Ecoloog Dennis Maas - Geerpark
Start bouwrijp maken Morgenstond
8 september 2023
Werkzaamheden toekomstige rotonde Abt van Engelenlaan in Vlijmen
5 oktober 2023

Wandel 10-10 mee met Ecoloog Dennis Maas

Geerpark heeft een grote diversiteit aan beplanting. Zoals grasstroken, bloemen, hagen, bomen, struiken en bermen. Onze ecoloog Dennis Maas kan daar heel veel over vertellen. Hij is vanuit Van Esch nauw betrokken bij het maaien in Geerpark. Vorig jaar is hij al op pad geweest met leden van de Groenbrigade Geerpark. Dit was mede omdat er vragen waren over het maaibeleid in Geerpark. De komende periode worden de bermen weer gemaaid en de hagen geknipt. Daarom herhalen we deze wandeling en wel op 10 oktober: de Dag van de Duurzaamheid.

Wil jij ook meer weten over de natuur in Geerpark en hoe het onderhoud bijdraagt aan de biodiversiteit? Loop dan van 16.00 tot 17.00 uur mee! We verzamelen vanaf 15.45 uur bij Morgenland in het park. Er is plek voor 15 deelnemers, dus geef je gauw op via wijken@woonveste.nl.

Wil je alvast nalezen wat het idee achter het maaien en onderhoud van het groen in jouw wijk is en hoe vaak we dit doen? Je leest het op de website van Geerpark.