Woonrijp maken Goede Morgen - Geerpark
Ruim en groen wonen scoren hoog in Geerpark
29 mei 2019
Start verkoop laatste fase Goede Morgen
5 juni 2019

Woonrijp maken Goede Morgen

Op 15 mei 2019 werden (toekomstige) bewoners van Goede Morgen geïnformeerd over het woonrijp maken van hun wijk en de inrichting van Goede Morgen. Door de weersomstandigheden en wijzigingen in de uitvoeringswijze (om zo de overlast nog meer te beperken) hebben de werkzaamheden wat vertraging opgelopen. Dit betekent:

  • Dat de werkzaamheden aan de buitenring van de Lisdodde niet gelijktijdig worden opgestart met de werkzaamheden aan het binnenterrein.
  • De werkzaamheden aan het binnenterrein (Duizendblad) in week 45 worden afgerond.
  • Dat men in week 45 start met het opbreken van de oostzijde van Lisdodde van Haagwinde t/m Ranonkel.

De werkzaamheden zullen met de klok mee uitgevoerd en zullen naar verwachting afgerond worden in februari 2020 en tijdens de kerstdagen liggen de werkzaamheden stil en is de rijbaan vrij. Zoals je gewend bent informeert de aannemer iedere fase de aanwonenden met een brief. Om de parkeerkoffers te bereiken verzoeken wij u om de route buitenom te gebruiken om zodoende het binnenterrein (Ranonkel) autoluw te houden.

Lees hier het oorspronkelijke bericht: 

Op 15 mei werden (toekomstige) bewoners van Goede Morgen geïnformeerd over het woonrijp maken van hun wijk en de inrichting van Goede Morgen. Ook konden zij vragen stellen. De meest voorkomende vragen met bijbehorende antwoorden vind je hier. Daarnaast vind je hier informatie over de groenvoorziening in de wijk en de verhardingen van fase 2, 3 en 4 en fase 1.

Hieronder vind je een indicatie van de fasering van de werkzaamheden: